معاونت فرهنگی و اجتماعی
EnAr

نماز جمعه قلب فرهنگ هر شهر است

نماز جمعه قلب فرهنگ هر شهر است

 مکان: مسجد جامع

زمان:1401/02/23

 حرکت سرویس از خوابگاه

 ساعت: 11:30

بازدید امروز: 1    بازدید کل: 57