معاونت پژوهش و فناوری
EnAr

طرح دستیار فناوری

طرح دستیار فناوری در راستای بهبود توانمندی دانشجویان، آموزش مهارت های مرتبط با کارآفرینی، کار تیمی، دانش تجاری و پیشگامی در عرصه فناوری و نوآوری برای دانشجویان تدوین گردیده است

آیین نامه طرح دستیار فناوری با توجه به گسترش کمی دانشگاه ها و افزایش تعداد دانشجویان، ارتباط متوازن بین توانایی های دانشجویان و موفقیت آن ها در کاریابی و اشتغال، از اهداف آموزش عالی است. عدم تناسب کافی بین برنامه های درسی رشته های تحصیلی موجود در دانشگاه ها با مهارت ها و توانایی های مورد نیاز بازار کار، مهمترین عامل موفق نبودن دانش آموختگان در کاریابی و اشتغال است.

"طرح دستیار فناوری" با راهبری و هدایت دو نهاد دانشگاه و پارک علم و فناوری در هر استان برنامه ریزی شده است. این طرح بر اساس هدایت هدفمند آموزه های دانشجویان در راستای استفاده کاربردی و کسب تجربه عملی جهت شکل گیری دانشگاه های جامعه محور و کارآفرین و ایجاد انگیزه و حس امید در دانشجویان و با هدف تربیت نیروی متخصص، تنظیم و برنامه ریزی شده است.

 

 

آیین نامه طرح دستیار فناوری

فایل آموزشی دستیار فناوری

فرم مجوز شرکت در طرح دستیار فناوری

 

بازدید امروز: 15    بازدید کل: 154