دانشگاه هرمزگان
EnAr

*در سال بین المللی «علوم پایه برای توسعه پایدار» انجمن علمی گروه شیمی دانشگاه هرمزگان برگزار می نماید:*

*در سال بین المللی «علوم پایه برای توسعه پایدار» انجمن علمی گروه شیمی دانشگاه هرمزگان برگزار می نماید:* ◀️ سومین «نشست تخصصی شیمی هرمزگان» با محوریت شیمیِ دریا

*در سال بین المللی  «علوم پایه برای توسعه پایدار» انجمن علمی گروه شیمی دانشگاه هرمزگان برگزار می نماید:*

◀️ سومین  «نشست تخصصی شیمی هرمزگان» با محوریت شیمیِ دریا

💠 سخنرانان این نشست :
دکتر محمد صادقی (رئیس دانشگاه هرمزگان)
 دکتر لیلی محبی (معاون پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان )
دکتر آرش قادری (عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان)
خانم دکتر مریم سلیمی زاده (رئیس اداره آزمایشگاههای محیط زیست هرمزگان)
دکتر محمدرضا محمدزاده عطار (عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر)

◀️ زمان : سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ساعت ۱۰ صبح
      مکان: سالن فرهنگ - دانشگاه هرمزگان

*روابط عمومی دانشگاه هرمزگان*

بازدید امروز: 1    بازدید کل: 92