دانشگاه هرمزگان
EnAr

مرکز آموزش های آزاد و مجازی برگزار میکند دوره کاربردی : اصول و فنون مذاکرات قراردادی مدرس :دکتر بهنام حبیبی

مرکز آموزش های آزاد و مجازی برگزار میکند دوره کاربردی : اصول و فنون مذاکرات قراردادی مدرس :دکتر بهنام حبیبی

مرکز آموزش های آزاد و مجازی برگزار میکند

 

دوره کاربردی :

 اصول و فنون مذاکرات قراردادی

مدرس :دکتر بهنام حبیبی

بازدید امروز: 1    بازدید کل: 290